MANIFIESTO :)

 

ENGLISH

 

The Manifest

We demand democracy!

 • We are not mere toys in the hands of politicians and bankers.

 • We charge the political and economic powers of our precarious situation and we demand a change of course.

 • We call on all citizens, under the motto “ We want democracy. We're not merchandise in the hands of politicians and bankers”.

 • We encourage you to join us without any exclusive political symbol for citizens to be heard as one voice.

 • You can help registering you e-mail to receive updated information or to collaborate in spreading and organizing the protest in your city.

 

FRENCH 

 

Le Manifeste

Nous exigeons la démocratie!

 • Nous ne sommes pas des simples jouets dans les mains des politiciens et des banquiers.

 • Nous accusons les pouvoirs politique et économique de notre situation précaire et nous exigeons un changement de cours.

 • Nous appelons à tous les citadins sous le devise «Nous voulons la démocratie. Nous se sommes pas de la marchandise dans les mains des politiciens et des banquiers.»

 • Nous vous encourageons à nous joindre sans aucun exclusif symbole politique pour que les citoyens sont entendus d'une seule voix.

 • Vous pouvez contribuer en inscrivant votre courrier électronique bien pour recevoir de la information actualisé, bien pour collaborer dans la diffusion et l'organisation de la protestation dans votre ville.

 

 GALEGO

 

O Manifesto

Esiximos democracia!

 • Non somos simples mercadoría nas mans dos políticos e dos banqueiros.

 • Acusamos aos poderes políticos e económicos da nosa situación precaria e esiximos un cambio de rumbo.

 • Convocamos a todos os cidadáns e cidadás, baixo o lema “Queremos democacia. Non somos xoguetes en mans de políticos e banqueiros.”

 • Alentámoste a que te xuntes con nós sen ningún símbolo político excluínte para facer que os cidadáns e cidadás sean escoitados cunha soa voz.

 • Podes colaborar alistando o teu correo electrónico, ben para recibir información acutalizada, ou ben para colaborar e axudar na difusión e organización da protesta na túa cidade.